Franšízová spolupráce

Staňte se franšízantem

5àSec zve ke spolupráci podnikavé, kreativní lidi, kteří se dokážou aktivně zapojit do práce, přemýšlejí pozitivně o své budoucnosti, jsou otevřeni novým technologiím; lidé, jež by chtěli používat zavedený podnikatelský model a působit v rámci velké organizační struktury.

Frančízant 5àSec by měl mít následující vlastnosti:

 • Být podnikavý a zaměřený na úspěch
 • Být vytrvalý a plně zapojený do provozování čistírny
 • Umět dovedně řídit tým
 • Být připraven na absolvování školení
 • Být připraven investovat nezbytné finanční prostředky

Výhody franchisingu 5àSec :

 • Nejlepší umístění čistíren
 • Provozování činnosti pod známou značkou
 • Široká nabídka služeb s nejvyšším standardem na trhu
 • Vybavení čistíren na světové úrovni, neustálé konzultace a školení umožňující zvyšování kvalifikací personálu
 • Poskytování servisu a podpora ze strany specialistů
 • Odborná analýza výsledků
 • Provádění celostátních marketingových kampaní

Velikost investice:

Franšíza je naším společným dílem, a proto osoby, které se rozhodnou pro tuto formu hospodářské spolupráce, mohou počítat s neustálou podporou ze strany 5àSec.
Investice mohou být financovány z vlastních zdrojů, nebo za účasti banky nebo leasingových fondů.

Minimální výše investice do franšízy je asi 2 500 000,- Kč.

Jednotné platby:

Licenční poplatek – 405 000,- Kč
Měsíční paušální poplatky : ve výši 5 % z obratu

Zisk:
Zisk, kterého bude dosaženo během provozování podnikatelské činnosti, náleží v plné výši frančízantovi a nepodléhá rozdělování. Může být odvislí od mnoha prvků, m.j. umístění čistírny, struktury financování investic, ale především od angažovanosti a dovedností frančízanta.
   
V případě zájmu , prosím kontaktujte
tel.: +420 257 215 078
E- mail: info@5asec.cz