Rozvoj řešení

Poskytování služeb na vysoké úrovni pro naše zákazníky a současné zajištění udržitelného růstu je možné. Podpisem Charty udržitelného rozvoje se naše země zavazují hledat udržitelná řešení s cílem omezit svůj dopad na životní prostředí se zaměřením na 3 hlavní strategické priority:

Recyklace

Recyklační program je zaměřen na podstatné snížení množství denně používaných spotřebních materiálů a na podporu jejich opakovaného používání.

Například ramínka jsou základním prvkem činností čištění a jsou dodávána ve velkém množství, a proto vytvářejí značný objem odpadu.

Proto se společnost 5àsec rozhodla zahájit program zaměřený na opakované používání drátěných ramínek. Dnes mohou zákazníci vracet svá ramínka do čistírny. Tato iniciativa, realizovaná poprvé ve Švýcarsku, umožnila snížit počet používaných ramínek o 5%. Díky své úspěšnosti bude tento program rozšířen i do partnerských zemí. Souběžně s tímto programem jsme přijali opatření na omezení používání plastových sáčků tím, že je nahrazujeme ekologicky šetrnými opakovaně použitelnými jednotlivými obaly.

Optymalizace Spotřeby Energie

Optimalizace využívání energie je pro nás zásadní. Z toho důvodu jsme zavedli řešení na podstatné snížení naší spotřeby vody a elektřiny. Pomocí zavedení systémů pro dávkování a regeneraci vody máme v plánu snížit naši spotřebu energie v roce 2012 o 5%.

Logistika

Jelikož se v dnešní době stávají všudypřítomnými hesly mobilita a personalizované služby, představuje zásadní součást našeho rozvoje výběr ekologicky šetrných dopravních prostředků. Proto jsme v centrech měst v některých zemích zavedli ekologicky šetrný dodávkový systém, který je založen v nahrazování motorových vozidel elektrickými jízdními koly. Země, které podepsaly Chartu, se zavázaly realizovat dvě nové ekologicky šetrné iniciativy za rok.