Náš závazek

5àsec prochází již řadu let stabilním a vytrvalým růstem a rozšiřováním do celého světa s cílem stát se největším světovým maloobchodním prodejcem v oboru chemického čištění. Z mezinárodního působení pro nás vyplynul zásadní požadavek: nadále poskytovat kvalitní služby a přitom zajistit udržitelný rozvoj respektující životní prostředí.

Program „We Share”

Za tím účelem byl v roce 2011 zahájen program "We Share" (Sdílíme), který definuje zlepšovací opatření měřitelná prostřednictvím naší sítě.

Realizací tohoto programu jsme se zavázali hledat ŘEŠENÍ na omezení našeho dopadu na životní prostředí, ZARUČIT bezpečné a vhodné pracovní prostředí a podporovat INOVACE s cílem vyhledávat ekologicky šetrné alternativy našich stávajících procesů.

We Share