Podpora inovací

5àsec v poslední době posílila tým výzkumu a vývoje s cílem podpořit inovace a zlepšování ve skupině. Povzbuzení inovací, jejich testování a zlepšování v rámci přístupu zaměřeného na udržitelný rozvoj nám umožňuje přinášet účinná řešení pro dosažení růstu za současného respektování životního prostředí.

Inovace

5àsec od svého založení rozvíjí činnost svých poboček díky řešením a inovacím, která jsou výsledkem dlouholetých zkušeností. I dnes, kdy jsme jedničkou na trhu, nadále pokračujeme ve výzkumu za účelem zajištění optimálních řešení, která budou splňovat potřeby našich zákazníků a současně umožní zachování a ochranu našeho prostředí. Naše oddělení výzkumu a vývoje bylo posíleno, aby mohlo poskytovat více inovací a nabízet nová a udržitelná řešení.

Vývoj

Realizace schématu "We Share" odráží naši ochotu uplatňovat účinnou a důslednou strategii udržitelného růstu v naší celosvětové síti. Převážná většina zemí, kde působíme, se podpisem Charty udržitelného rozvoje zavázala realizovat opatření zaměřená na dlouhodobé snižování našeho dopadu na životní prostředí. Všechny tyto iniciativy jsou měřeny za pomoci univerzálního souboru ukazatelů, který nám umožňuje hodnotit naše pokroky.