Zajištění

Zajištění bezpečného a vhodného pracovního prostředí

Bezpečnost a blaho našich týmů představuje jednu z našich hlavních priorit. Zavazujeme se zajistit pracovní prostředí, které podporuje úctu k sociální diverzitě na bázi bezpečnosti a osobního výkonu každého zaměstnance.

Bezpečnost

Bezpečnost je základem zdravého životního prostředí. Z toho důvodu vyvíjíme nástroje, které jsou zaměřeny na zaangažování našich týmů a které jim pomohou hlouběji se seznámit s různými produkty a stroji fungujícími v našich pobočkách. Tyto iniciativy přispěly k výraznému snížení rizik souvisejících s naší profesní činností.

Nyní je každá provozovna vybavena "bezpečnostním listem" obsahujícím základní bezpečnostní pravidla.

Kromě toho byl zaveden monitorovací systém s cílem zajistit, aby měl každý zaměstnanec podobné pracovní podmínky, bez ohledu na zemi působení.

K účinné realizaci bezpečnostních pravidel a k hladkému fungování různých procesů rovněž přispívá vzdělávání našeho personálu.

Vzdělávání

Odborné vzdělávání umožňuje našim zaměstnancům zlepšovat své dovednosti a objevovat nové příležitosti práce ve skupině a tím rozvíjet své plány profesního rozvoje. Proto každý, kdo se stane zaměstnancem 5àsec, dodržuje vzdělávací program, aby získal požadované dovednosti a mohl si utvářet a budovat uspokojující profesní dráhu.

Ve všech zemích, kde působíme, jsme rovněž zahájili vzdělávací program pod názvem "Awareness Program" (Program povědomí) zaměřený na zvýšení povědomí našich týmů ohledně aktuálních ekologických zájmů a ohledně jejich možností, jaká přijímat opatření a jak pozitivně přispívat k jejich podpoře v každodenním provozu.